Aba Zoltán
Aba-Novák Vilmos
Ábrahám József
Ábrahám László
Abri Sándor
Ács András
Ács György
Acsánszky János
Ádám András
Ádám Árpád
Adorján Pál
Ady János
Ágasváry Lajos
Ágoston Győző
Ágoston Kálmán
Ájer Béla
Albert István
Almási Lajos
Ambil Lajos
Ambrózy György
Ámrics György
Andrássy Gyula
Andreánszky István
Antal Dezső
Arady Aladár
Arany Oszkár
Aranysarkantyús vitézek
Arndt János
Aszódi Arnold
Asztalos Farkas Mihály
Augusztin Győző
Baán Vendel
Babinszki Mihály
Baczoni József
Badics István
Bagu András
Bagyarik (Bajnok) Ferenc
Bajeszk Miklós
Bajka Pál
Bajkai Lajos
Bajnai István
Bajor Ágost
Bajusz János
Bajusz Sándor
Bakay Szilárd
Bakkay László
Bakos András
Bakos Antal
Balaskó Imre
Balassa Imre
Balassovich Béla
Balázs István
Balázs István
Balázs József
Balázs Pál
Balla Imre
Balla István
Balogh Gábor
Balogh Gábor
Balogh Gábor
Balogh Gábor
Balogh Lajos
Balogh M. Lajos
Balogi Dezső
Bánfai Ernő
Banner Gyula
Bánszki
Barabás József
Barac Gyula
Barakonyi Károly
Baranyai Aladár
Baranyovics (Baranyai) Imre
Baráth Éva
Barcsay Ádám
Barcsay László
Bárdos Kálmán
Barits Ferenc
Barkóczi Sándor
Barna József
Baróti József
Barta Miklós
Bartek Ferenc
Bártfai András
Bata György
Bátor Pál
Bauer Gyula
Baur Nándor
Becze Sándor
Bedővári Kálmán
Békássy Ferenc
Bekény Béla
Békési Gyula
Békési László
Békéssy (Rapp) Rudolf
Békéssy Béla
Belényesi Elek
Beliczey István
Bélik Andor
Bellaváry József
Benáczky Károly
Benárd Ágoston
Bende János
Benedek András
Benedikti János
Benitzky Lajos
Benkő Antal
Benkő Gábor
Benkő Gyula
Benkő Sándor
Benyovits Árpád
Bercsényi Dezső
Bereczky Imre
Berényi Jenő
Bernáth Géza
Bernáth Jenő
Bernhardt Tibor
Berta Antal
Berta János
Bertalan Árpád
Berta-Magó Gábor
Besenyei János
Besenyei László
Besenyei Mihály
Betyák Baltazár
Bibó Dénes
Bihal Kázmér
Bihari István
Bilibók József
Binder Ernő
Birgán János
Birinyi János
Biró Ádám
Biró Albert
Biró Gyula
Biró Gyula
Biró Imre
Bland János
Blanka József
Blényesi Márton
Bobok Miksa
Boczik Mihály
Bóday fivérek
Bodnár Antal
Bodnár Ernő
Bodnár Győző
Bodnár István
Bodnár István
Bodnár László
Bodor József
Bódy Vilmos
Bogdán N.
Bogdány Károly
Bognár Albert
Bognár János
Bognár Ferenc
Bognár József
Bognár Tivadar
Bogsán István
Bóka János
Bokor András
Bokor Ignác
Bokor Lajos
Bokor Róbert
Bokor Zoltán
Bokross László
Bóldis Pál
Boldog Antal
Bollog József
Bóna József
Bondor Antal
Bongor Lajos
Borbáth Lajos
Borbáth Zoltán
Borbély Gellért
Borbély József
Boross Ernő
Boros János
Boros József
Boros József
Boross György
Borza Béla
Bóta István
Both Lajos
Bozó Andor
Bozsán Endre
Böcskei Ferenc
Bödő György
Braun Lajos
Brenner Ernő
Bróz Viktor
Bubencsok István
Bucsi György
Bucsi István
Budai István
Budai Mihály
Budai Vince
Bugyi János
Bunyevácz Győző
Burdea Demeter
Burle János
Burle Mihály
Bursics László
Burunka János
Busa Gyula
Cavis Ignác
Chriastelly Zoltán
Cibere Albert
Clementis Győző
Czákler István
Czakó Károly
Czakó-Diósgyőri Kálmán
Czap Tivadar
Czeglédy Béla
Czeglédy József
Czéh István
Czékmány Ferenc
Czigó Balázs
Csája Pál
Csankó Géza
Csapó Béla
Csapó Ferenc
Csapó János
Csarnogurszky Antal
Császár Dénes
Csató Sándor
Csavajda István
Csefka Ferenc
Cseh Kálmán
Csehfalvy József
Csenkey Géza
Csepely Pál
Cseplák János
Cserhalmi Jenő
Cservényi Gyula
Cservid (Cserei) Imre
Csete György
Csicsek Ferenc
Csiki Károly
Csincsik István
Csirmai András
Csizmazia Rezső
Csizy István
Csóka János
Csókay László
Csoknyai Pál
Csomor László
Csonka Antal
Csontos Imre
Csontos József
Csontos László
Csordás Mihály
Csornits Jenő
Csutka Jenő
Csutora Vince
Damaskin István
Dani Sándor
Dankó Béla
Darabos Sándor
Daróczy Ambrus
Darovecz József
Davolla György
Deák Dénes
Deák László
Deák Vazul
Debreczeni Károly
Décsey Oszkár
Dédai László
Dedy Henrik
Dékány Ferenc
Delhányi Ernő
Demeter Ferenc
Demeter Sándor
Dénes Iván
Dénesfai Géza
Déry Ernő
Déry Zoltán
Derzsy Sándor
Deseő Lajos
Dévényi Pál
Devich Miklós
Dézsi István
Dezső Zoltán
Dienes Jenő
Dina Pál
Diószeghy Áron
Dittrich Antal
Dobai József
Dobler Antal
Dobó János
Dobos István
Doktor Mihály
Dominik István
Dósa János
Dózsa András
Draganits Ferenc
Drahos János
Dubovitz István
Duby Miklós
Duhaj János
Dukonyi István
Dúl Sándor
Dús János
Duska György
Dusnoki József
Dürbácher András
Éberhardt (Érces) Ernő
Édes Jenő
Egyed István
Együd Gyula
Ehmann József
Eisner Róbert
Elszászer Mátyás
Embery Károly
Emmerling József
Enders Rezső
Endresz István
Endrész András
Endrey Antal
Endrey Rezső
Endrevári József
Endrődy László
Erdei Balázs
Erdélyi József
Erdőkövy István
Erdős Ferenc
Erdős János
Erdős Mihály
Erdőssy Ede
Erky József
Ernst Sándor
Erődi Ferenc
Erős Antal
Erős János
Esztojka János
Exner József
Ezekiel András
Ezekiel András
Faa Imre
Fábián Béla
Fábián László
Fábián Vilmos
Falb Pál
Falucskai József
Faragó Antal
Faragó Ede
Farkas Gábor
Farkas Gyula
Farkas Illés
Farkas István
Farkas János
Farkas János
Farkas József
Farkas László
Farkas László
Farkas Tódor
Farkasfalvy (Fucsek) Zsigmond
Fazekas András
Fehér Frigyes
Fehér László
Fejér Aurél
Fejér Lajos
Fejér Miklós
Fejes István
Fejes Kálmán
Fekete Ferenc
Fekete Imre
Fekete János
Fekete Pál
Feltér József
Felsenburg György
Fendler Oszkár
Fenyves Ödön
Fenyvesvölgyi György
Ferencz Lajos
Ferenczi Balázs
Ferenczi László
Ferenczi Sándor
Fervágner Károly
Fetter János
Fialkovszki Béla
Ficzkó Ferenc
Filep József
Filippovics Hermann
Filkor Boldizsár
Fischer Károly
Fischer Miklós
Fischl János
Flesár Román
Florucz Miklós
Fodor Imre
Fodor István
Fodor Vilmos
Fodor Kálmán
Fodróczi (Falb) Pál
Fogarassy Viktor
Fónad István
Fondor Richard
Fördős Béla
Forgács Imre
Forgács Pál
Forrai Márk
Forró Antal
Fozman (Fonyó) Jenő
Földes Ferenc
Földessy László
Főrhécz Gábor
Frank Márton
Frankl Alajos
Freschli (Ferenczi) Péter
Frics Béla
Fridrich Ferenc
Friedmann Arnold
Friedmann Ferenc
Frint János
Fritz András
Fritz János
Fritz Károly
Fritz János
Fritz Lipót
Fritz Pál
Fuszek István
Futács Márton
Fülöp Ambrus
Fülöp János
Fűrész János
Fűzesséry Sándor
Gaál Sándor
Gaál Sándor
Gábor Ferenc
Gábor Imre
Gábor Jenő
Gábor József
Gábos Árpád
Gajdocsi Pál
Gajdon János
Gájer Gábor
Gál Gyula
Galántai István
Gálffy Béla
Gálfi Albert
Gálfi János
Gancz István
Gáspár Ferenc
Gávay György
Gazdag Géza
Gazdus György
Gazsi József
Gehring István
Gelencsér István
Gelencsér Károly
Genaran György
Gencsi Kelemen
Gér József
Gerencsér János
Gergelyfy Sámuel
Gergő Béla
Giczi József
Gillemot Ferenc
Glanzdorf Lipót
Glass Tibor
Gogoky Emil
Goldmann Oszkár
Gomba József
Gombos Gábor
Gombos László
Gotthardi Barna
Gönczy Aladár
Göndöcs Jenő
Götze Árpád
Gőz Sándor
Grád Ernő
Grassy János
Gräser Ferenc
Gregorics Pál
Greiner György
Grisza János
Grosschmied István
Groszmann Aladár
Grössing Sámuel
Gruber János
Gruber Mihály
Gubacsi Gábor
Gubics János
Gulyás István
Guth Jakab
Gürtler Arisztid
Gyavai Lajos
Gyeness Ferenc
Gyöngyössy Károly
Győri János
Győri Rezső
Győrössy Imre
Gyurcsó Pál
Gyurkán Titusz
Gyürk István
Háber Imre
Hadházy András
Hadházy Dániel
Hadházy Sándor
Hadnagy Ignác
Hajdú Ágoston
Hajmási Lajos
Hajnal Jenő
Halasi Károly
Halász (Hofstadler) Ferenc
Halász Miklós
Halmay Elemér
Halmi József
Hammer Lajos
Hamsó Károly
Hangay Sándor
Hangyásy Imre
Hankó Máté
Hanula József
Hanvay László
Hanzmann Rezső
Harangi János
Harmati Mihály
Harró Zoltán
Harsághy Jenő
Hatházy Elemér
Hauler László
Hauser Imre
Hauser László
Haynal Alajos
Hazai Béla
Händel Béla
Hellebront Gusztáv
Hefty Frigyes
Hegedűs Gyula
Hegedűs István
Hegedűs János
Hegyi János
Hegyi Kálmán
Heigel
Heim Géza
Herczegh Géza
Herczog
Hellenbach Gottfried
Herger János
Hermann Gyula
Hermann Miksa
Hesz György
Hetey Zoltán
Hevér János
Hidasi Sándor
Hideghéty-Bittera Miklós
Hiesz Géza
Hill Gyula
Hitter János
Hitzinger János Pál
Hlonsek József
Hock András
Hock György
Hoffmann Géza
Hofstatter Béla
Holl Márton
Hollinger Péter
Holubák István
Homola József
Horn Zsigmond
Horny Ernő
Hornyuk Pál
Horváth Andor
Horváth András
Horváth Béla
Horváth Győző
Horváth Imre
Horváth István
Horváth János
Horváth János
Horváth János 8.h.hue.
Horváth József 18.h.gye.
Horváth József 23.gye.
Horváth József 39.gye.
Horváth József 69.gye.
Horváth Károly
Horváth Márton
Horváth Sándor
Horváth Szabó Gyula
Hugói Hugó Oszkár
Hugyecz Pál
Hus Alajos
Huszár András
Huszár András
Huszár Mihály
Huszti Jenő
Hutkai József
Hyros (Honfy) Tibor
Ignátz János
Ilyés Péter
Imély Ferenc
Imre István
Incze Menyhért
Inczefy Péter
Irányi László
Isonzó-Doberdó
Istvánffy László
Iszkerka Tamás
Iván Péter
Ivanics Mihály
Izsó János
Jablonkay József
Jabroczky János
Jakab József
Jakobovics András
Jakubcsó Sándor
Jámbor János
Janky Kocsárd
Jármy Andor
Jávor Ernő
Jávor Sándor
Jegg Ede
Jelic Gyula
Jenei József
Jenzik Sándor
Jeszenszki Lipót
Jeszenszky János
Jodál Gábor
Jónás István
Jónitz Jenő
Joó János
Jórend Gyula
Józsa Ferenc
Józsa József
Juhász Ferenc
Juhász József
Juhász Mihály
Jurás Ferenc
Jurka Gyula
Jüri András
Kabdebó József
Kádas Gyula
Kaiser József
Kalapos Gyula
Kálazy Sándor
Kálmán István
Kalmár Lajos
Kalocsay Ödön
Kántor Mihály
Kapcsos Pál Péter
Karácsony Jenő
Karagits Lajos
Karap Imre
Kárász Jakab
Karczag János
Kardos Béla
Karika Gyula
Karlik István
Kárpáti Lajos
Kárpáti Miksa
Karsay Erich
Kasza Sándor
Kaszala Károly
Katona György
Katona József
Kazár Pál
Kazy Gyula
Kecskés József
Klefács Sándor
Kekk József
Kelecsényi László
Kelemen Antal
Kelemen János
Kelevész Győző
Kellner László
Kemény Gyula
Keményfy Zoltán
Kémeri Dezső dr.
Kenyér István
Kenyeres Elemér
Kerekes Elek
Kerekes György
Kerékgyártó István
Kerényi Andor
Keresztes Balázs
Keresztes Gyula
Kerst György
Kertész Kálmán
Kertész Péter
Kertész Sándor
Kerülő György
Keszler József
Kéty Pál
Kevés István
Kilz Fülöp
Kinda Antal
Királdy-Lukács György
Király Gábor
Király István
Király József
Kirják István
Kis Benedek
Kis Lajos
Kisbenedek János
Kiss Antal
Kiss B. János
Kiss Balázs András
Kiss Béla
Kiss György
Kiss János
Kiss József
Kiss József
Kiss József
Kiss Lajos
Kiss Lajos
Kiss Lajos
Kiss László
Kiss Miklós
Kiss Sándor
Kiss Vilmos
Klacsó István
Klaudi Gyula
Klein Albert
Klein Fülöp
Klein József
Kleindin Imre
Klemann István
Klemen Ferenc
Klempa Kálmán
Kleszky Ottó
Kluka András
Kneif-Kéméndy András
Kniesz Mihály
Knitlhoffer Ignác
Kocze Imre
Kocsis Antal
Kocsis Mihály
Kocsis Mihály
Kocsis Miklós
Kocsis Rezső
Kodácsi Sándor
Kolba Árpád
Kollin Sándor
Koloszár István
Kolutácz Simon
Komma József
Komornik Aladár
Komory Károly
Koncz Károly
Konkoly Ignác
Kontra Miklós
Kónya András
Konyhai József
Konyovics Demeter
Kopasz Árpád
Kopper István
Koroknai Ferenc
Koronaly László
Korsós István
Kósa István
Kósa Mihály
Kosláb János
Kosztich Ágoston
Kothencz János
Kotzó Ernő
Kovács Elemér
Kovács Ferenc
Kovács Ferenc
Kovács Gyula
Kovács István
Kovács István
Kovács István
Kovács János
Kovács János
Kovács János
Kovács János
Kovács János
Kovács József
Kovács László
Kovács László dr.
Kovács Pál
Kovács Pál
Kovács Szabó Mihály
Kozma György
Kozma Mihály
Kőhegyi Mihály
Kömlői Imre
Kőnig Henrik
Körmendy István
Körömi János
Kőrösy László
Kővári Dezső
Kövess György
Krajcsi József
Kralovianszki Mihály
Krámer József
Krausz Aladár
Krausz György
Kraxner Alajos
Krecsák Gyula
Kreisz József
Kreutzer Gyula
Kristóf Károly
Kristóff Lajos
Kristofek (Kristófy) Gyula
Kristofori György
Krizek Ferenc
Kronfeld Alajos
Kubicsek István
Kubinyi Ferenc
Kubus Mihály
Kucsera Ferenc
Kudur József
Kuhár Sándor
Kukán Imre
Kulcsár István
Kummert Lajos Ákos
Kun Lajos
Kurczinák Antal
Kurucz Elek
Kurucz János
Kutits Jenő
Kuttner Jenő
Kviatkovszky András
Laczay György
Laczhegyi Zoltán
Laczkó Géza
Laczkó József
Ladányi László
Láday István
Ladó István
Laib (Lajtai) Lajos
Lajos József
Lajtos Mihály
Lakatos György
Lakatos Zoltán
Lakits István
Lakner Jenő
Lakos György
Lality János
Láng Gyula
Láng János
Langer Ede
Lasi János
Lassú István
László János
László Péter
Lászlóffy János
Latinka Sándor
Lazányi István
Lázár Ferenc
Lázár István
Lázár János
Lázár József
Legányi Gyula
Leinhardt
Leidenfrost Pál
Lénárd Béla
Lendvay Károly
Lengyel Andor
Lengyel Lajos
Lengyel László
Lepey Géza
Lerch Antal
Lescsinszky (László ) Mihály
Lichtstein Jenő
Lindenfeld Miklós
Lipcsey Antal
Lipovniczky Kálmán
Lipták Aladár
Lipthay Antal
Liszits János
Loboncz Mózes
Loksánszky András
Lomjapataky Béla
Longin Tamás
Loósy Alajos
Lóskay Ferenc
Losonczy Károly
Lóránd Tamás
Lovasi Ferenc
Lőrincz Gábor
Lőrincz Jenő
Lőrincz József
Lovas Árpád
Lovas Ferenc
Lucák András
Ludvig Géza
Lukács Ferenc
Lukács Illés
Lukács Sándor
Luksch Ferenc
Lux János
Lux Vilmos
Macek Béla
Maczák János
Maczky Géza
Magó János
Magoss Árpád
Magyar István
Magyar István
Magyar István
Majláth István
Majthényi István
Makláry (Macourek) Béla
Makó István
Makói István
Manaszterszky Mihály
Mann Ede
Mann Izsák
Mándly János
Marczy Teodor
Máré Flóris
Maricsek László
Marjay Keresztély
Márk Gyula
Markó Mihály
Márkosi József
Márkus András
Márkus Imre
Márkus Pál
Maros Károly
Marosi István
Martinek Vince
Martinovics Jenő
Márton Áron
Márton Ernő
Márton Zsolt
Martos Gyula
Máté János
Mátéfi Zsigmond
Materny András
Matus Gyula
Mátyás János
Mátyus Tivadar
Mavrics Dénes
May György
May József
Mayer Emil
Megyeri Sándor
Melion József
Meninger József
Menyhárt József
Mérai János
Merkovics Miklós
Merlók Sebő
Mersich Jenő
Mészáros Ferenc
Mészáros István
Mészáros József
Meszes Ferenc
Mészöly Géza
Metz János
Metyea Joachim
Mezei Kálmán
Mező Ferenc
Migály Béla
Migály Sándor
Mihajlevic Emil
Mihályi Ferenc
Miklós Dezső
Miklóssy fívérek
Mikó Ferenc
Mikola István
Mikuleczky Ferenc
Milassin Kornél
Milcsák János
Minarovics Lukács
Miru Ágoston
Miskolczy-Simon János
Misley Sándor
Mlinkó Benjámin
Móczik Ignác
Móder Dezső
Modory (Maier) József
Mojzes István
Moldován Mihály
Molnár András
Molnár Antal
Molnár Emánuel
Molnár Ferenc
Molnár Gábor
Molnár Géza
Molnár János
Molnár János
Molnár János
Molnár József
Molnár József
Molnár József
Molnár Károly
Molnár László
Molnár László
Molnár Pál
Molnár Péter
Molnár Sándor
Morava Géza
Moravek Gyula
Moricz Béla
Morihladko (Mérnök) János
Moskovszky László
Mosonyi Márton
Mózsa János
Mozsár Imre
Muhari László
Muhr Ottmár
Múth Henrik
Muzslay Sándor
Müller István
Müller Károly
Münich János
Münster Adolf
Nagy Andor
Nagy András
Nagy András
Nagy Aurél
Nagy Endre
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Géza
Nagy Géza
Nagy Gyula
Nagy Imre
Nagy János
Nagy János
Nagy János
Nagy János
Nagy János
Nagy János
Nagy János
Nagy József
Nagy Károly
Nagy Károly
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Nagy László
Nagy László
Nagy Miklós
Nagy Mózes
Nagy Ödön
Nagy Sándor
Nagy-Szabó Sándor
Nagyági Lajos
Nather Ferenc
Neményi Károly
Németh Gábor
Németh Géza
Németh Ignác
Németh János
Németh József
Németh József
Németh József
Neumann (Nádudvary) Frigyes
Neumann Frigyes
Niedermann Andor
Nikita Lázár
Novák Ernő
Novák Lajos
Nusál Béla
Nusser (Diós) Károly
Nyáry Iván
Nyíredi Lajos
Obadovics György
Ocsovai Antal
Oláh János
Oláh József
Oláh Sándor
Olesch János
Ondok István
Orbán Ferenc
Orbán Ferenc
Oriskó Gyula
Orosz Ferenc
Orosz János
Orosz József
Orosz Lajos
Orosz Péter
Orsós József
Orsovay Ede
Ostrihon Márton
Oszlányi Kornél
Óváry Mihály
Paály Emil
Packer Emil
Paczolay Gábor
Pados András
Paduschitzky Alfréd
Paksi János
Pál Andor
Pál István
Palásti Sándor
Palkó Ambrus
Palotás József
Pandur Gábor
Pap Dénes
Papp Albert
Papp Béla
Papp Béla
Papp Gusztáv
Papp György
Papp Gyula
Papp István
Papp Sándor
Pásztor Károly
Pásztor Lőrinc
Pataki Rupert
Pavkovits Ádám
Pavlánszky Károly
Pavlás Kálmán
Pécsy Géza
Pék János
Peregi Sándor
Pernesz Gyula
Peter Imre
Péter Lajos
Péter Mihály
Petrássy Miklós
Petre István
Petrics József
Petrik Aladár
Petrik Géza
Pető Imre
Petz Ferencné
Pichler Károly
Pilisy István
Pillér Mihály
Pintér Aladár
Pintér Andor
Pintér József
Pintér Lajos
Pintér Sándor
Pinterits János
Piti Ferenc
Pitlik (Palotás) József
Pitroff Lajos
Plavsic Konstantin
Plotár István
Pocza Gyula
Podetz Mátyás
Podoba István
Pogátsa József
Polák Béla
Polaseczky György
Polgár Lajos
Polz Péter
Pongácz Béla
Pongácz József
Pongácz Pál
Popov Lázár
Poppr Emil
Potecz János
Potoczky Gyula
Pőcze Dezső
Preisz Árpád
Prievara János
Prizibslawsky Ferenc
Próféta Ferenc
Proff Sándor
Prónay Sándor
Puskás Albert
Rácz György
Rácz István
Rácz József
Rácz Lajos
Rada Hugó
Radics György
Radnóti István
Radó István
Radvány Frigyes
Rajczy István
Rajky István
Rákos József
Rakovszky Árpád
Rakovszky György
Rátvay Imre
Rechnitz Viktor
Récsi János
Regős (Róth) Ede
Rehus Endre
Reichard Béla
Reiner Dezső
Reinheimer (Rékásy) Gyula
Rendesi János
Renvers Ferenc
Resch Ferenc
Részegh Ferenc
Részegh Győző
Rettegi Vince
Révész Imre
Révész János
Révész József
Révffy
Reznicsek István
Ribarik István
Rimaszombati Imre
Rimely Andor
Risztics János
Rodinis Amália
Rohonyi Ede
Róka (Romanek) József
Róka Ferenc
Rokos Antal
Rolland Mihály
Rosenberg Jenő
Roska Péter
Rostár György
Róth Antal
Róth Nándor
Rother Károly
Rozgonyi András
Rozvány György
Rózsa István
Rózsa Máté
Rozsenich Ferenc
Rötze Sándor
Ruday Ferenc
Rudinszky Lukács
Ruga Dániel
Rugányi János
Ruiszel Ferenc
Rusvai Kálmán
Ruszmir Jakab
Rusznyák Gyula
Ruttkai Ferenc
Saárdy-Somssich József
Saári Imre
Sági István
Salamon Dávid
Sályi Géza
Sampl Richárd
Sámuel Kornél
Sánta Mihály
Sarlós János
Sárváry Elek
Sas József
Sass Sándor
Sátor Károly
Sauer Mátyás
Schek József
Schmausz Bertalan
Schmidt Miklós
Schmoltzer Rudolf
Schneider Mátyás
Schneider Mátyás
Schoppelt Oszkár
Schőn László
Schréder János
Schuller Alfréd
Schulz Gábor
Schwáb Ferenc
Schwarz Dezső
Schweitzer Károly
Selyem Antal
Selyem István
Serbán Virgil
Serfőző István
Seydl Jenő
Simon Albert
Simon László
Sin János
Sinka Ferenc
Sipos József
Sipos Mihály
Sitterli András
Skonda György
Skonda László
Skultéti György
Slezák Márton
Smóling Miklós
Sollary István
Somhegyi Gyula
Sommer József
Somogyi Ferenc
Somogyi Kálmán
Soós József
Sóvágó Gábor
Sőregi Antal
Spring József
Stasney Albert
Stebler János
Stefanovics Nándor
Stein Adolf
Steiner József
Steinitzer Ferenc
Stern László
Strasser István
Streitmann Kornél
Sturm Dénes
Subey Ferenc
Subik Károly
Suhai György
Sulyok István
Sülyi István
Sydó Sándor
Sz. Nagy László
Szabados Gyula
Szabari János
Szablyás Kompa János
Szabó Amdrás
Szabó Dénes
Szabó Ferenc
Szabó Ferenc Sándor
Szabó György
Szabó Győző
Szabó István
Szabó Lajos
Szabó Lajos
Szabó Lajos
Szabó László
Szabó Mihály
Szabó Mihály
Szabó Péter
Szabó Sándor
Szabó Zoltán
Szakacs József
Szakál Sándor
Szakony Péter
Szalay Márton
Szalánczi Lajos
Szalay Ernő
Szaletmann Imre
Szalmásy András
Szalontai Ferenc
Szanyi János
Szaplonczay László
Szaplonczay Oszkár
Szarka László
Szász Károly
Szászik János
Szatanek János
Szatmáry Ferenc
Szátory József
Szatur Károly
Szauer Mátyás
Szebeny Miklós
Szécsi Imre
Szedlák Ferenc
Szegedi Károly
Szegedy Kálmán dr.
Szegner György
Szegner Rezső
Szegő István
Szeifert Sándor
Székely András
Székely Béla
Székely Ernő
Székely (Schin) György
Székely János
Székely József
Székely Sándor
Székely Vilmos
Szekeres Károly
Szekeres László
Szekulics János
Szeles Ferenc
Szeles Lajos
Széll Bálint
Szelp Ferenc
Szemián Lajos
Szemrád (Szemerédy) Béla
Szendrővári József
Szenger György
Szenti Imre
Szentjóby Andor
Szentjóby Szabó Lóránt
Szentléleky László
Szentmiklóssy László
Szentpéteri Kálmán
Szentpétery Gyula
Szepessy András
Szepessy-Sokol Rudolf
Széplaki János
Szerekucz Tivadar
Szigeti Benedek Gyula
Szigeti Benedek Sándor
Szilágyi szds.
Szilaj József
Szilárd Béla
Szilassy István
Szinte Gábor
Szirt Kázmér
Szirt Miklós
Szisz Gyula
Szkárics Lukács
Szméló György
Szmethanovics József
Szolnoki János
Szombati Pál
Szondy György
Szontágh Tibor
Szopcsák Ignác
Szőnyi István
Szőts András
Sztáray Károly
Szuborits Róbert
Szuhai János
Szunemár József
Szurgyi Ferenc
Szuszák Miklós
Szűcs Illés
Szűcs József
Szücsi József
Szügyi Zoltán
Taby Árpád
Tacsi Sándor
Tahy Sándor
Takács Elek
Takács Ferenc
Takács Imre
Takács József
Takács József
Takács Tamás
Tálos László
Tamsula Péter
Tanka Kálmán
Tanka Tibor
Tanós Imre
Tar András
Tar Miklós
Tarsoly Gábor
Tatár Balázs
Tátray Lajos
Taubler Gyula
Taussig Aladár
Técsi Lajos
Telessy Lajos
Telkes István
Templom János
Tenyeres Ferenc
Tepliczky Dezső
Tersztyánszky Ödön
Theiss János
Themák Gábor
Thienemann Tivadar
Thomas Győző
Thőrész Péter
Thuróczy Géza
Thury Tibor
Tiba László
Tihanyi Ferenc
Tihanyi József
Tili Kálmán
Till Ferenc
Tillinger János
Timár János
Todt Dagobert
Tokaji János
Tolnai György
Tolokán Antal
Tolvaj Gyula
Toma Ferenc
Tomasovits Vida
Toronyi József
Tomka Ferenc
Tordasi Antal
Torgyik Pál
Toro Tivadar
Tóth Béla
Tóth Béla
Tóth Ferenc
Tóth Ferenc
Tóth Gábor
Tóth Imre
Tóth Imre József
Tóth János
Tóth Kálmán
Tóth Lajos
Tóth Miklós
Tóth Pál
Tóth Sámuel
Tóth Vendel
Tömöry László
Török Ágoston
Traxler Antal
Trestyén János
Turcsics Vendel
Turó János
Tusják György
Tyll József
Udvardy Nándor
Ujváry József
Ulreich Sándor
Ungár Károly
Unghváry Kálmán
Urbányi Béla
Váczy Pál
Vadász András
Vadász Géza
Vági Imre
Vági Zoltán
Vajda József
Vajna Gábor
Vakanyácz Mihály
Valkai Gergely
Váraljai József
Vámos Gáspár
Vámospércsi József
Varga Gyula
Varga Imre
Varga János
Varga József
Varga Károly
Varga Sándor
Varga Viktor
Városi Jenő
Varró Sándor
Váry Béla
Vashegyi (Vántus) József
Vass János
Vass-Wiblinger Jakab
Vedlik Sándor
Végh Ferenc
Vén Zoltán
Verbó Károly
Vereczky György
Veres Mihály
Veszely Gyula
Vida Ferenc
Vida Miklós
Víg Lajos
Villám József
Vincze István
Vincze Lajos
Vincze Lőrinc
Virág István
Virányi Árpád
Vizér Lajos
Vízner Máté
Vizsályi László
Voloscsuk Péter
Vörös Péter
Wágner Antal
Wágner Péter
Walleri Péter
Walleshausen Alfréd
Walter Géza
Wéber Rudolf
Wehner Jakab
Weinberger Géza
Weisz Márkus
Weszelovszky Gábor
Weszely Zoltán
Wettstein János
Wieser Ferenc
Wieve Péter
Wirkner Emánuel
Witkovics János
Wognár István
Wolf Ferenc
Wottitz Miksa
Wulf Olaf
Zacskó Zoltán
Zagyvai Péter
Zakariás Aladár
Zalai János
Zalán György
Zárda Mihály
Zavadil Emil
Zboray György
Ziegler János
Ziegler Jenő
Zimai Győző
Znamenák István
Zolcsák József
Zoller Ferdinánd
Zorkóczy József
Zsedényi István
Zsilinszky Endre
Zsilkay János
Zsíros István
Zsíros Pál
Zsivanovics Sándor
Zsombory Albert