Lux Vilmos
Cs. és kir. 61. gye.

A hősi kitartás fényes példáját adta a volt temesvári császári és királyi 61. gyalogezred 7. és 9. századából alakított harccsoport, amelynek nemes Lux Vilmos százados volt a parancsnoka. A Sztropkó környéki Kövestől északra, elszigetelten előretolt állásban, hét órán át vívott legsúlyosabb közelharcokban, egy orosz zászlóalj tizenötször megújított rohamait védte ki. A szorongatott helyzetben addig maradt a hősiesen védelmezett állásban, amíg annak elhagyására parancsot nem kapott. A harccsoport e nagyszerű haditette az ezred legszebb teljesítményei közé tartozott, amiért nemes Lux századost a harccsoport kiváló vezetése terén tanúsított érdemei, de egyben személyes helytállása elismerésképpen is a Bronz Katonai Érdeméremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.