Húgói Hugó Oszkár
Cs. és. kir. 53. gye.

A Kelet-Galíciában, Stanislautól keletre, Tysmienica körül végrehajtott támadásunk alatt Hugó Oszkár, a zágrábi császári és királyi 53. gyalogezred zászlósa ezen a napon a zászlóaljtartalékot képező 53/12. tábori gyalogszázad parancsnoka volt. Mint ilyen észrevette, hogy az oroszok a zászlóalj szabad balszárnya ellen támadásra készülnek. Hugó zászlós – aki nem sokkal korábban, rövidített kiképzés után került ki a hadapródiskolából – 18 éves kora ellenére példás elszántsággal, rövid tűzharc után százada közepe elé ugrott és kimagaslóan vitéz példájával lelkesítvén katonáit, saját kezdeményezéséből rohamra vezette azokat. Erre az oroszok számos sebesült és fogoly hátrahagyása mellett meghátráltak. Hugó zászlóst ezért a pompás tettéért, amellyel a zászlóalj oldalát fenyegető veszélyt öntevékenyen és bátran elhárította, az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján