Stern László

Cs. és kir. 44. gye.

A dicső harcai révén legendás hírű kaposvári császári és királyi 44. gyalogezred 1914. szeptember 9-én erőteljes támadásával visszaszorította az oroszokat és számos ágyútól fosztotta meg őket. A küzdelem során a tisztek legnagyobb része hősi halált halt. Stern László önkéntes káplár, kinek összeroncsolt karjából szintén patakzott a vér, bajtársai élére ugrott, átvette a parancsnokságot s tovább vitte rohamra megfogyatkozott századát. Néhány katonájával be is jutott az ellenség állásába, ezzel újabb dicsőséget szerezve a somogyi „rosseb” bakáknak.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.