Zorkóczy József
M. kir. 16. h.gye.

A 39. honvéd gyaloghadosztály Gorlicétől északnyugatra folyó állásharcai alatt Zorkóczy József, besztercebányai 16. honvéd gyalogezredbeli hadapródjelölt őrmester, a Staszkówka ellen támadó századának jobbszárnyát két rajjal biztosította. Az oroszok egy igen erős őrsére bukkant, amely élénk tűz alá vette a kis csoportot és egyelőre megállásra kényszerítette. Ugyanekkor az oroszok a század szárnyát is heves géppuskatűz alá vették, így annak támadása is elakadt. Erre Zorkóczy őrmester abból a célból, hogy az oroszok tüzét magára vonja és ezzel a század szárnyának előrejutását lehetővé tegye, az előtte levő orosz őrsöt kíméletlen elszántsággal támadta meg. Az oroszok tényleg Zorkóczy őrmester csoportjára összpontosították a tüzet, s így a szárny előrejutása lehetővé vált. Ezért Zorkóczy őrmestert, értékelvén önfeláldozással határos derekas magatartását, az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályának adományozásával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján
www.sammlerecke.at