Fridrich Ferenc

Cs. és kir. 32. gye.

Fridrich Ferenc a budapesti császári és királyi 32. gyalogezred törzsőrmestere Sabáctól délre, az 1914. augusztus 19-én vívott erdei ütközetben ezrede balszárnyának hősies védelmezése körül szerzett halhatatlan érdemeket. A harc közben válságos helyzetbe került a 32-esek balszárnya. Fridrich Ferenc aki az egyik balszárny állásban levő gépfegyvernek volt az irányzója, jól irányzott tüzelésével s megingathatatlan bátor kitartásával döntő befolyást gyakorolt ezrede helyzetére. Jóllehet már több sebből vérzett, fegyverét folytonosan használva, az ellenség heves tüzelése közben nyomult előre s magával ragadó vitéz magatartásával, valamint önálló intézkedéseivel oroszlánrésze volt az ezrede balszárnyát veszélyeztető szerb erők visszaverésében. Ugyanezen a napon az arcvonal egy más szakaszán megsebesült századparancsnoka s a két géppuska, melyet vezényelt, a szerbek kezére került. Másnap Fridrich törzsőrmester saját kezdeményezésére egy gyalogszakasszal nekirontott a szerbeknek s halálmegvető kézitusában nemcsak az elvesztett gépfegyvereket szerezte vissza, hanem egy szerb géppuskát és nagymennyiségű töltényt is zsákmányolt. Ezen kiváló altisztet vitéz magatartásával szerzett sikerei méltán tették érdemessé a személyes bátorság legszebb kitüntetésére, az Arany Vitézségi Éremre.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.