Bokor András
M. kir. 24. h. gye.

A brassói magyar királyi 24. honvéd gyalogezred Neu-Sandec felől nyomult előre és hajnalban érkezett Tuchow alá, ahol mindjárt megérkezése után a veszélyeztetett magaslat megerősítésére rendelték. Alig érkeztek az állásba, midőn az oroszok rajtaütésszerű támadással benyomultak az állásokba és az éppen beérkezett zászlóalj parancsnokát és két szakaszát foglyul ejtették. Bokor András hadapród, amint néhány visszarohanó honvédtől elöljárójának fogságba jutásáról értesült, mintegy százötven embert maga köré gyűjtött és az oroszokat gyors iramban meglepte. Parancsnokát ily módon honvédeivel együtt sikerült kiragadnia az ellenség kezeiből. Az állásokat az ellenségtől megtisztította, majd harcainak dicső színhelyét felsőbb parancsra, négy napig tartó szívós védekezés után hagyta el hatszáz fogollyal.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.