Langer Ede
Cs. és kir. 61. gye.

Langer Ede a háború kitörésekor a temesvári 61. gyalogezred szakaszvezetőjeként került ki a frontra. Személyes bátorságával és alárendeltjei iránt érzett felelősségtudásával katonái és felettesei elismerését is kivívta. 1915. november 3-án az olaszok egységes nagy támadást kezdett a Monte San Michellé-t védő 20. hadosztály ellen. A San Martino felé húzódó lejtőn áttörték a védvonalat, de az ellentámadással sikerült visszaszerezni az állásokat. A 61. gyalogezred harcosai közül példaadó bátorságáért és vakmerő helytállásáért Langer Ede szakaszvezetőt Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján