Herger János, Jüri András, Kiss Miklós
M. kir. 5. h. lov. ho.

Az 5. honvéd lovashadosztály lövészosztályának a kelet-galíciai Kalus városától délre, Rozniatów-nál e napon végrehajtott döntő rohama alatt Herger János szakaszvezető, Jüri András tizedes és Kiss Miklós huszár, valamennyien a pécsi 8. honvéd huszárezredtől, kimagasló elszántsággal rontottak az oroszokra és azok három tisztjét és számos emberét foglyul ejtették. Ugyanakkor két géppuskát is zsákmányoltak. Mivel kimagaslóan vitéz személyes példájukkal magukkal ragadták huszárbajtársaikat, számukra is lelkesítő példát adva, s így a roham sikerében jelentékeny részük volt, mind a hárman az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet kapták jutalmul.

Korabeli könyvészeti források alapján