Biró Gyula
komb. menete.

A Birtha őrnagy vezetése alatt álló kombinált menetezred 1915. augusztus 27-én vetette magát a küzdelembe, amely az orosz vonal áttöréséhez vezetett. A támadás sikere Bíró Gyula zászlós gondos és önfeláldozó előmunkálataihoz fűződik. Bíró a támadást megelőzőleg nyolc éjszakán át csúszott le a Zlota-Lipa folyó partjára, hogy alkalmas átkelési helyeket kémleljen ki. Pontos méreteket vett a megfigyelt folyószakaszokról, s ennek megfelelő tolóhidakat készíttetett, melyek gyors elhelyezését a front mögött begyakoroltatta. A támadás reggelén a hajnali köd védelme alatt tíz hidat fektetett le, amelyen az ezred átkelt a Zlota-Lipán, és támadásba ment a megerősített állások ellen. A támadás sikerét a tíz repülőhíd döntötte el, amely alkalmas volt arra, hogy nagy tömegű gyalogság tóduljon a túlsó partra. A meglepett ellenség állásait feladva meghátrált.
 

Korabeli könyvészeti források alapján