Gergő Béla
Cs. és kir. 44. gye.

Sikeres vállalkozást hajtott végre Gergő Béla, a kaposvári 44. gyalogezred tartalékos zászlósa, aki 18 főnyi felderítő járőrével belopódzott a zemplénoroszi déli részét tartó orosz század hátába. Rajtaütéssel támadva, megfutamította az orosz századot és annak csaknem 100 emberét elfogta. Később szakasza élén újabb rajtaütéssel az oroszok egyik erős támpontját foglalta el, amelyben azután a pusztító géppuska- és ágyútűz ellenére hősiesen kitartott és az oroszok összes ellentámadásait vitézül kivédte. Ez alatt azonban súlyosan megsebesült. Sebesülésével nem törődve, továbbra is szakaszánál maradt, melynek elrendelt bevonulását hordágyon fekve irányította. Példaadó személyes bátorságáért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet adományozták részére.
 

Korabeli könyvészeti források alapján