Hajmási Lajos
M. kir. 20. h. gye.

Ezen a napon foglalta el a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred 25 fokos hidegben és félméteres hóban végrehajtott lendületes támadással, a Lupkowi-szorostól északkeletre húzódó Dzial hegyháton fekvő magaslatot. Támadása közben Hajmási Lajos őrmester, kiváló körültekintéssel és ügyességgel vezette szakaszát, amennyiben az oroszok előretolt és igen erősen megerődített állását oldalba támadta és vitéz rohammal elfoglalta. Az ott védekező orosz félszázad véres kézitusa után megadta magát. Később az orosz főállás ellen intézett rohamnál Hajmási elsőnek tört be oda, majd egymaga két géppuskára vetette magát és azokat zsákmányul ejtette. Kimagaslóan vitéz és bátor személyes magatartásáért, valamint szakaszának kiválóan ügyes és elszánt vezetéséért már csak azért is Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki, mert hét havi arcvonalszolgálata alatt minden korábbi alkalommal is hasonlóképpen viselkedett.

Korabeli könyvészeti források alapján