Déry Zoltán
M.  kir. 5. h. hue.


November 14-én két hírszerző különítmény ment a visszavonuló muszka nyomába. Az egyiket a kassai 5. huszárezred állította ki. A hetvenöt főből álló különítménynek Déry Zoltán százados parancsnoksága alatt az volt a feladata, hogy megfelelő tüzérségi előkészítés után, Wolka Galuzijskájától északra lévő Rev Sarkabusow irányában felderítést végezzen, és az ellenség utóvédjeit és portyázó járőreit kergesse el. A különítmény három altiszti járőrt küldött ki. Ezek útja elképzelhetetlenül nehéz volt. Alig haladtak egy kilométert, közben a jobbszélen egy orosz tábori őrsöt is megszalasztva, mikor térdig érő iszapba jutottak s lehetetlenné vált a továbbhaladás. A feneketlen iszapban sokan elsüllyedtek s ezeket csak a legnagyobb vesződséggel sikerült megmenteni. A járőröket, feladatuk részleges teljesítése után este visszahúzódtak az állásba. Ezután a nyugalom néhány napja következett, ami az állás erősítésével, fedezékek vízmentessé tételével, összekötő árkok építésével telt el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján
www.sammlerecke.at