Székely Vilmos
M. kir. 18. h. gye.

A soproni 18. honvéd gyalogezred állásainak egy része állandó orosz előretörés központjában állt. Az éjjeleket átvirrasztott honvédek részben pihentek, részben állásaik kiépítésével voltak elfoglalva s így az oroszok meglepő támadása szinte puskalövés nélkül sikerült. Székely Vilmos törzsőrmester, az előretolt állás parancsnoka, negyven emberével éppen a főállásba vezető futóárok kiépítésén fáradozott, midőn a hátrarohanó sebesültektől értesült a történtekről. „Utánam!" kiáltással az állás felé rohant honvédjeivel együtt. Még fegyvert sem ragadtak, úgy, ahogy voltak, ásóval-csákánnyal rávetették magukat az ellenségre s irtózatos vérengzés közben visszavették nagy gonddal kiépített árkaikat. Az oroszok számos halott visszahagyásával hanyatt-homlok menekültek el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.