Róka Ferenc
M. kir. 18. h. gye.


Trochanice község keleti szélén a 18. honvéd gyalogezred 200 hős honvédje állt ellen az ellenséges erők nyomásának. Az általános visszavonulás elrendelése után Róka Ferenc zászlós azt a parancsot kapta, hogy századával, mintegy negyven emberrel, állítsa helyre az összeköttetést a falu szélén küzdő honvédcsoporttal és az ellenség nyomása alól szabadítsa fel őket. Alig indult útjára, hogy feladatának eleget tegyen, ellenséges rajvonal bukkant fel előtte, mely heves tűz alá vette. Róka zászlós habozás nélkül az ellenségre vetette magát s erélyes oldaltámadással a hátába nyomult. Az ellenséget szétszórta és megközelítőleg 200 foglyot ejtett. Az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül kapta az Arany Vitézségi Érmet.

Korabeli könyvészeti források alapján