Csicsek Ferenc
M. kir. 19. h. gye.

A rarancei, több héten át dühöngő tűzviharban elismerésre méltó módon állotta meg helyét a 19. honvéd gyalogezred, melynek honvédei feledhetetlen érdemeket szereztek az orosz tömegtámadások visszaverésében. Személyes bátorságával és eredményes vállalkozásával kitűnt közülük Csícsek Ferenc szakaszvezető, aki a sorozatos rarancei küzdelmeket páratlan vakmerőséggel harcolta végig. Ezen a napon saját helyzet értékelés és elhatározás alapján tizenkét főből álló járőrével megrohanta az ellenség egy előretolt erős állását, melynek 60 főnyi legénységét tisztjeivel együtt elfogta s ezrede ellentámadásának sikerét lényegesen előmozdította. Ezen vakmerő és eredményes vállalkozásával kiérdemelte az Arany Vitézségi Érmet.
 

Korabeli könyvészeti források alapján