Kocsis Antal
M. kir. 13. h. gye.

A pozsonyi 13. honvéd gyalogezred az Oroszpataktól északra eső magaslat ellen indult rohamra. Az első támadó vonalban haladó zászlóalj élén Kocsis Antal zászlós vezette szakaszát. A fáradhatatlan honvédek térdig érő hóban közelítették meg a hegy tetejét, ahol jól kiépített, háromszoros védővonalaikban várta őket az ellenség. Kocsis zászlós rohamtávolságra érve szakasza elé ugrott, és harsány hangon rohamot vezényelt. A honvédek követték, behatoltak az első vonalba és megadásra kényszerítették az oroszokat. A zászlós tovább folytatta előrenyomulását a második vonal ellen, melyet csekély ellenállás után szintén hatalmába kerített. Itt azonban egy orosz altiszt fegyverének lövedéke szétroncsolta karját és a nagy fájdalom a földre terítette. Magához térve, további előrenyomulásra buzdította legényeit s nem hagyta el addig helyét, míg az egész védelmi állásrendszer kezeibe nem került. A példásan vitéz zászlós egy szakasszal több, mint ezer foglyot ejtett, köztük tizenhat tisztet.
 

Korabeli könyvészeti források alapján