Ribarik István
Cs. és kir. 72. gye.

A pozsonyi császári és királyi 72. gyalogezrednek a Nida folyó jobbpartján, a Czarkow-i kastély körül kiépített erős támpontját az éj sötétjében nagy erőkkel, észrevétlenül áttörték az oroszok. Egészen a tüzérségi állásokig nyomultak előre, ahol már az ágyúk závárzatait kezdték kiszedni. A veszély elhárítása Ribarik István tizedes műve és érdeme volt, aki a veszélyes helyzetet felismerve, öntevékenyen maga köré gyűjtötte 20—25 emberét és jól ismerve a terepet, a viszonyokkal teljesen tájékozatlan oroszokat megtámadta, elfogta és az időközben elősiető tartalékok segítségével a meglepett ellenséget lefegyverezte. Ribarik István tizedest, öntevékeny cselekedetéért, az értékes lövegek megmenéséért az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.