Móder Dezső
M. kir. 30. h. gye.

Móder Dezső a 30. honvéd gyalogezred szakaszvezetője a galíciai harctéren rohamra vezetett szakasza élén hősi halált halt.

A Kalocsai Néplap, a lap művezetőjéről így emlékezett meg:Kalocsai Néplap 2015. június 12

Forrás: Unokájának szíves közlése
  


Kovács Géza
Cs. és kir. 60. gye.

A Gnila-Lipa egyike volt azon galíciai folyóknak, melyek természetes védelmi vonalul szolgáltak a visszavonuló oroszok részére. Mocsaras medre és keleti partján emelkedő dombjai miatt különösen alkalmas volt feltartóztatására, mit az oroszok kellő ügyességgel ki is használtak. Az egri 60. közös gyalogezred támadásának sikerét a folyón történt átkelésnél nagyban előmozdította Kovács Géza szakaszvezető vitéz magatartása, aki negyedmagával önként vállalkozott arra, hogy a Gnila-Lipán átjárót készítsen elő. Halálmegvető bátorsággal dolgozott, az ellenség állandó tüzelése közben, a híd elkészítésén, melyen átkeltek a vitéz 60-asok és rávetették magukat az oroszokra. Kiszorították az ellenséget állásaikból s tovább folytatták előrenyomulásukat a Zlota-Lipa felé.
 

Forrás: A magyar nemzet aranykönyve Bp.1921.