Magó János
M. kir. 300. h. gye.

A galíciai Biala folyó menti állásharcaink alatt, Magó János, a 300. honvéd gyalogezred honvédje az orosz állások közvetlen közelében súlyosan megsebesült járőrparancsnokát mentette meg az elvérzéstől. Magatehetetlen parancsnokát az oroszok pusztító tüzében élete legkomolyabb kockáztatásával mit sem törődve, az oroszok közelségéből biztonságos helyre átmentette. Védett helyre érve, parancsnoka súlyos sebét gyorsan és ügyesen bekötözte, járőrtársaival a sebesültet visszahozták a saját állásba. Jutalomképpen Magó honvédet az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki, mivel elöljárói ezzel is a parancsnokával szemben tanúsított hűséges ragaszkodás és önzetlen áldozatkészség nemes megmutatkozását akarták jutalmazni.
 

Korabeli könyvészeti források alapján