Martinovics Jenő
Cs. és kir. 58. gye.


A stanislaui császári és királyi 58. gyalogezred Stryhaince előtt állt Natajad községnél. Martinovics Jenő százados azt a parancsot kapta, hogy nyomuljon előre a Stryhaince felé lévő magaslat irányában. Ott erős ellenséges erő gyülekezik, annak esetleges támadását akadályozza meg. Martinovics habozás nélkül megindult a domb felé, hogy elűzze onnan az oroszokat. A váratlan támadás nagyszerűen sikerült. Egy orosz tüzérüteg galoppban vágtatva menekült Stryhaince felé, a kozákok pedig Rekszyntől nyugat felé vágtattak. Itt leszálltak a lóról és heves tüzet indítottak Martinovicsék ellen. A helyzet súlyos volt, itt csak a roham segíthetett. Martinovics száz embere a golyók gyilkos záporába vetette magát, és borzalmas pánikot kelt a kozákok soraiban. Ezzel a fegyverténnyel Martinovics százada lehetővé tette a saját főerőknek, hogy zavartalanul bontakozzék ki az erdőből, és később Stryhainceig űzze az ellenséget.
 

Korabeli könyvészeti források alapján