Both Lajos
M. kir. 13. h. gye.

Volhyniában a Putilowka folyócska mentén húzódó állásainkat az oroszok 1915. október 8-án éjjel áttörték. Az elveszített állásokért a pozsonyi 13. honvéd gyalogezred indult harcba Both Lajos szakaszvezető harcközben egy honvéd bajtársával kivált százada tömött soraiból s erős ellenséges tűzben mintegy 1500 lépésnyire haladt előre, midőn egy spanyollovasokkal körülzárt előretolt ellenséges árokra akadt. Levetette hátizsákját, hogy könnyebben mozoghasson, azután pedig társával együtt átbújt a drótakadályon s hirtelen az árokban termett. Az üres állásban egy fedezéket pillantott meg, melyből drótvezetékek ágaztak szét. Társának, Nagy Ferenc honvédnek parancsot adott a vezetékek elvágására, maga pedig főlényes vakmerőséggel berúgta a fedezék ajtaját. A fedezékben négy tisztet, köztük egy vezérkari századost talált. A tiszteket lefegyverezte, és foglyul ejtette. Vakmerő tettét Arany Vitézégi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján