Acsánszky János
Cs. és kir. 23. gye.

Acsánszky János a zombori császári és királyi 23. gyalogezred törzsőrmestere, egy hírszerző járőr parancsnoka volt. Parancsnokától azt a feladatot kapta, hogy a szemben álló erő létszámát és tűzerejét derítse fel. A terepadottságokat jól kihasználva megközelítette az ellenséget, majd a járőr tagjai szélesebb arcvonalat alkotva tűz alá vették a szembenállókat. Sikerült neki körültekintő vezetés, bátorság és biztos fellépés által az ellenséget tökéletesen meglepnie, fölfejlődésre bírni és így erejét megállapítani. Ezt követően a járőrt kivonta a harcból és a támadásra készülő ellenség elől rendben visszavonult. Kicsiny csapatával veszteség nélkül tért vissza ezredéhez. Acsánszky törzsőrmestert ez alkalommal az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján.