Mikola István
M. kir. 18. h. gye.

A Kárpátokban vívott harcaink alatt Mikola István, a soproni 18. honvéd gyalogezred őrvezetője, mint sebesültvivő, kiváló derekasságával tüntette ki magát. Egy súlyosan sebesült honvéd hátraszállítása közben maga is megsebesülvén, nem hagyta cserben bajtársát – aki az óriási hóban és a rendkívüli hidegben menthetetlenül megfagyott volna – hanem erejének végső megfeszítésével továbbvitte a gondjaira bízott sebesültet. Ezzel a becsületes kötelességteljesítés és igaz bajtársiasság fényes példáját adta, amit elöljárói nagyra értékeltek, s így történt, hogy Mikola őrvezetőt dicséretes magatartása elismeréseképpen az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján