Serfőző István

Cs. és kir. 60. gye.

A egri császári és királyi 60. gyalogezred II. zászlóalját, mely Sagrado község felett volt állásban, 1915. július 17-én felváltották és tartalékba rendelték. A leváltást követően visszaszorították csapatainkat, melynek következtében a 60. gyalogezred ezen tartalék zászlóalját vetették harcba azon utasítással, hogy az ellenség további előrenyomulását és a Monte dei Sei Busi 118-as magaslat, megszállását akadályozza meg. Serfőző István szakaszvezető az egyik géppuska irányzója, állásából észrevette, hogy a tőle balra húzódó állásokba betörtek az olaszok. Tüstént megváltoztatta tüzelési irányát és fegyverével hosszába szórta be az ellenséggel megtelt árkokat. Az oldaltűz ellen védekezni nem tudó olaszok fejvesztve hagyták el az árkokat. Bár fején súlyos sebet kapott, nem hagyta el helyét, hanem három napon át küzdött még az olasz ellentámadások ellen s elismerésre méltó érdemeket szerzett abban, hogy a 118-as magaslat nem került az olaszok kezére.

Korabeli könyvészeti források alapján