Piti Ferenc
Cs.  és kir. 46. gye.


Az olaszok december 3-án kora hajnalban igen élénk harci tevékenységbe fogtak. S. Martino és Monte S. Michele pergőtüzet kapott. A gyalogsági támadás 7 h-kor megindult a szegedi 46. gyalogezred állásai ellen, de az olaszok véres kudarcával végződött. A 3. század rövid arcvonala előtt a harc lezajlásakor körülbelül 300 olasz katona holtteteme feküdt. A zászlóalj vesztesége ezzel szemben elenyészően csekély volt.
Ezután pár óra hosszat csend volt. Közben az apró szemű ólmos eső bőrig áztatta az embereket, akiknek megfelelő fedezék híján, ezt is el kellett szenvedniük. Az utászok munkája ugyanis az ezernyi akadály miatt csak igen-igen lassan haladt.
Kora délután az olaszok újból munkához láttak. Először a 2. és a 4., majd az 5., 6. és a 7. század előtt kezdtek támadásra fejlődni.
Tüzérségünk kitűnő eredménnyel lőtte a  támadásra készülődő olaszokat, úgyhogy szándékukat eleve meghiúsította. A 3. század előtt az olasz futóárkot körülbelül 30 méteres szakaszon Piti Ferenc utász tizedesnek  sikerült felrobbantania, amivel megakadályozta, hogy az ellenség a 3. század állását fedve megközelíthesse.
 

Korabeli könyvészeti források alapján