Kovács János
Cs.és kir. 6.táb.á.e

Kovács János, a császári és királyi 6. tábori ágyúsezred tüzére már a háború kezdeti szakaszában, a Krakkótól északra vívott harcokban megmutatta vitézségét. Önként jelentkezett, hogy orosz ruhában átlopódzik az orosz állásba. Veszedelmes vállalkozása teljes sikert ért el. Az orosz arcvonal mögött azután felrobbantotta azt a sziklatömböt, amelyen az ellenséges géppuskaállás és tüzérségi megfigyelő állomás volt. Csak akkor tért állásainkba vissza, amikor személyesen meggyőződött arról, hogy a robbantás sikerült, a megfigyelőhely és a géppuska is használhatatlanná vált. Kovács tüzér ezzel a robbantásával rendkívül megkönnyítette csapataink helyzetét. Példaadó bátor cselekedetéért Arany Vitézségi Érmet kapott.

Korabeli könyvészeti források alapján.