Kubus Mihály
M. kir. 7. h. táb. áe.

 

A veszprémi 7. honvéd tábori ágyúsezred 1915. augusztus második felében Brest-Litowsk tájékán harcolt. Augusztus 22-én történt, hogy az ezrednek az az ütege, amelyben Kubus Mihály főtűzmester fogatos altiszt volt, nyílt tüzelőállásban vette fel az oroszokkal a küzdelmet. A szerencsés lekapcsolás után a fogatok hamar elhajtottak. Ámde nemsokára fájdalmas meglepetés érte őket, előttük sűrűn zuhogtak az ellenség gránátjai. Nem volt más lehetőség, át kellett jutni a tüzérségi tűzfüggönyön. „Hát akkor egyenként, olyan gyorsan, ahogy csak lehet” - rendelkezett Kubus főtűzmester. „Élfogat, utánam, vágtát, indulj!” S maga vezette át egyenként a fogatokat a tűz alatt álló területen. Sikerült is valamennyit biztonságba helyezni. Kubus Mihály főtűzmestert méltán érte a kitüntetés, amidőn személyes bátorsággal véghezvitt kitűnő szolgálatáért az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályát tűzték a mellére.

Korabeli könyvészeti források alapján