Voloscsuk Péter
Cs. és kir. 66. gye.

Voloscsuk Péter szakaszvezető önfeláldozó vitézségről tett tanúbizonyságot Tomaszov orosz-lengyelországi városka körül lefolyt ütközetekben. Az oroszok szívós ellenállásán megtört az ungvári császári és királyi 66. gyalogezred minden támadása. Három napon át vívtak súlyos harcokat a vitéz 66-osok az egyik faluban berendezett orosz állások ellen, eredmény nélkül. Sok hiábavaló küzdelem után 1914. augusztus 24-én Voloscsuk Péter szakaszvezető önként vállalkozott arra, hogy szakaszával benyomul a faluba s kiperzseli onnan az oroszokat. Szakaszának élén meg is kezdte az előrenyomulást s megfelelő rohamtávolságról oly ellenállhatatlan erejű rohamra vitte embereit, hogy az orosz front egy kis része megingott. A Voloscsuk szakaszvezető által ütött rést az ezred rohamtámadása fényes győzelemmé szélesítette ki s az egész orosz arcvonalat Komarov városig vetette vissza.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.