Takács József
M. kir. 4. h. gye.

Az olasz hadszíntéren 1916. május 27-én hívta föl magára a figyelmet Takács József a nagyváradi 4. honvéd gyalogezredben tartalékos főhadnagya. Az ezred árkász-századának parancsnokaként a San Michele hegy északi lejtőjén levő állásunk műszaki megerődítését kimagasló személyes bátorsággal vezette és egyben kiváló része volt abban, hogy az olaszoknak a saját fedezékeink irányában épített földalatti aknáit, ellenaknák építésével és azok idejében való felrobbantásával elpusztította. Ezen a napon egy robbanóanyaggal megtöltött és igen ügyes gyújtószerkezettel ellátott hordót gurított le az olasz állásra, mely a hordó felrobbanása által súlyos károkat okozott. Kiválóan derekas és bátor szolgálatai elismeréseként, a III. osztályú Katonai Érdemkereszttel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján.