Tersztyánszky Ödön
M. kir. 3. h. gye.

A Mezőlaborctól délnyugatra vívott harcok alatt, a debreceni 3. honvéd gyalogezred keleti irányban fekvő szárnyát 12 századnyi orosz támadta meg. Támadásukat azonban a Tersztyánszky Ödön főhadnagy parancsnoksága alatt álló 1. század eleinte tisztán önnön erejéből, később pedig a bevetett ezredtartalék támogatásával hősiesen visszaverte. A nap folyamán az ellenség nyolcszor megismételt rohama oly súlyos veszteségek mellett omlott össze, hogy támadásaik helyén kb. 400 elesett emberük maradt vissza, a közelharcban pedig 120 lövészt ejtettek foglyul honvédeink. Ezzel szemben saját veszteségünk mindössze 21 főt tett ki. E kimagasló fegyvertény nagy sikere elsősorban Tersztyánszky Ödön főhadnagy kiválóan vitéz és bátor személyes példaadásának tudható be. Hősi magatartását századossá történő, soron kívüli kinevezéssel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján