Kárász Jakab
Cs. és kir. 23. gye.

Kárász Jakab a császári és királyi 23. gyalogezredben volt szakaszvezető. 1915. július 26-án Kamionka-Strumilowa mellett, a Bug szigetéről, ahol tíz emberrel előretolt őrségen volt, a kedvező helyzetet kihasználva, parancsot nem várva, az ellenség gépfegyvertüzében elsőként átkelt a Bug folyón. A partra érve rajvonalba fejlődtek, és heves tüzeléssel a makacsul védekező oroszok állásaiba törtek. A meglepetésszerű támadás csekély veszteséggel járt. A kis csapat nagyszámú foglyot ejtett és páratlanul kimagasló hőstettével előmozdította a megriadt oroszok ellen indított támadást. Az ezred történetében örökké emlékezetes maradt a Bug átkelés sikere. Kárász szakaszvezető példás öntevékeny vállalkozását az Arany Vitézségi Érem adományozásával ismerték el parancsnokai.
 

Korabeli könyvészeti források alapján