Németh József
Cs. és  kir. 19.  gye.

1916. szeptember 21-én a győri császári és királyi 19. gyalogezred Brody mögött, Zaloscse előtt volt állásban amikor az oroszok hatalmas pergőtűz után megindították a gyalogsági támadást. A 7. század az elszenvedett veszteségek után gyöngének érezvén magát az ellenség visszavetésére, segítséget kért. Mire az erősítést Nemeth József szakaszparancsnok vezetésével előre rendelték a muszkák már áttörték a századot. Némethnek most már ellentámadást kellett végrehajtania, hogy visszafoglalja az elvesztett állást. Az előretörő oroszokat élénk tűz alá vette, mire azok visszafutottak. Az őket üldöző és nyomukba rohamozó Németh szakaszával addig meg nem állt, míg vissza nem foglalta az elveszett állást. 47 oroszt ejtett ez alkalommal foglyul. Elszánt és eredményes vitéz magatartásának az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem lett jutalma.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.