Nagy Aurél
Cs. és  kir. 4. hue.

Nagy Aurél százados a császári és királyi 4. huszárezredének 4. századának volt a parancsnoka. 1914. augusztus 12-én parancsot kapott, hogy Hussyatin-Csemerowce-Smotricz-Gorodok vidékét derítse fel. A század még aznap útra kelt. A határt képző Zbrucz folyón megkísérelte az átkelés, de a túlsó part erős megszállottsága miatt ez meghiúsult, miért is a század másnap hajnali szürkületkor Bednerowkanál kísérelte meg a Zbruczon az átkelést, de az ellenség ellenállása miatt lóról szállt és gyalog vette fel a tűzharcot. Ezekben a harcokban a század öt halottat és öt sebesültet veszített. Átkelve a folyón, a század egy kozákdandárral találta magát szemben. Hogy pontosabb bepillantást nyerhessen az ellenség viszonyaiba, a század lóról szállott és felvette a tűzharcot. Az ellenség nagy része gyalogharchoz fejlődött, a század délnyugat felé egy erdőbe vonult vissza, hol a sötétség beálltáig rejtőzködött. Éjjel azután visszavonult a Zbrucz mögé. Ezt az átkelést is ki kellett küzdeniük, úgy hogy 15-én reggel a század teljesen kimerülve érkezett vissza szálláshelyére. Nagy százados működéséről részletesen beszámolt. A század ez alatt a négy nap alatt emberfelettit teljesített. Több mint 225 km-es utat tett meg. Ötször szállott le lóról a tűzharc felvételére és e nehéz feladatot karabéllyal a kézben oldotta meg a század, egy ízben beásott gyalogság ellen intézett lovasrohamot, egy-ízben pedig egy kozák szotnya [század] ellen indított rohamot. Ezeknek a vitéz rajtaütéseknek kiválóan sikeres felderítés volt az eredménye. Sajnos azonban, a század veszteségei is nagyok voltak. A járőr összes lovait lovasaik alól kilőtték. Kiváló működéséért Nagy Aurél százados a III. osztályú Katonai Érdemkereszttel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.