Bondor Antal
M. kir. 30. h. gye.


A Rarance mellett állásban lévő 30. honvéd gyalogezredet 1916. január 13-én hatszor rohamozták meg az oroszok. Hatodszorra sikerült állásunkba betörniük. De a két Zádor-század önerejéből kiverte őket. Különösen Bondor Antal törzsőrmester jeleskedett az ellentámadások során. Bondor meglepve látta, hogy 30-35 méternyire mintegy 120 méter hosszúságú előredolgozott állása van a muszkáknak. Ez a mi előretolt állásunk volt még két nappal előbb, és futóárok köti össze még mindig a mi védővonalunkkal. Bondor törzsőrmester több kézigránátot vett a kezébe s a futóárkon előrelopakodott a muszkákig. A magával vitt kézigránátokkal rajta ütött az ellenségen s ezt a több mint 100 méter hosszú állásrészt teljesen egyedül az ellenségtől megtisztította. Vitéz magatartását később Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.