Kecskés József
Cs. és kir. 39. gye.

Vitézül harcolt Kecskés József, a debreceni 39. gyalogezred hadapródőrmestere, aki már korábban is bizonyította elszántságát, bátorságát. Az ezred a Vola Javorowa-nál vívott harca alatt erősen veszélyeztetett helyen még akkor is rendületlen elszántsággal tartott ki, amikor szakaszának fele része az öldöklő tűzben hősi halált halt, vagy sebesülése következtében harcképtelenné vált. Kitartásával az oroszok további térnyerését megakadályozta, azok állásainkba nem tudtak betörni. Így az ezred tartaléka felfejlődhetett, megerősíthette az állásainkat, amivel azokat hosszabb időre tartani lehetett. Ezért a példásan vitéz és bátor magatartásáért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján