Borza Béla

M.  kir. 14. h. gye.

Erélyes, céltudatos és eredményes vezetéssel, valamint kimagasló személyes vitézségével tűnt ki az erdélyi hármas határ közelében vívott harcok során, 1916. október 30-án Borza Béla a nyitrai 14. honvéd gyalogezred századosa, zászlóaljparancsnok. Ezen a napon erőltetett menetben átvezette zászlóalját a Kelemen-hegység erdős, szakadékos terepén, az oroszok hátába. A Dornavatra környéki Covorcanál rajtaütött egy orosz ezreden, amelynek óriási veszteséget okozott. Borza Béla azzal, hogy az ellenséget lekötötte, egyben a szomszédos hadtest előrejutását is lehetővé tette. Borza százados részére a III. osztályú Vaskorona Rendet adományozták.
 

Forrás: Bálint Ferenc gyűjtése