Tóth Ferenc
M. kir. 31. h. gye.

A Lupków-tól északkeletre fekvő Maguriczne-tető ellen intézett támadásunk alatt, Tóth Ferenc, a veszprémi 31. honvéd gyalogezred tartalékos szakaszvezetője, mint szakaszparancsnok, kiválóan bátor személyes példájával tüntette ki magát. Különösen akkor tanúsított dicséretes magatartást, amikor szakaszának támadása az összes rajparancsnokok kiesése következtében elakadt. Emberei már-már végleg elcsüggedtek és úgy látszott, hogy azok a mély hóban és a nagy hidegben már semmiképpen sem tudnak előbbre jutni. Ekkor Tóth szakaszvezető, mit sem törődve az oroszok gyilkos tüzével, az arcvonal elé ugrott és hősi példaadásával magával ragadta embereit. A válságos helyzetben Tóth szakaszvezető helyes elhatározásával is bizonyította parancsnoki rátermettségét, amiért jutalmul a II. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján