Petrik Géza

M. kir. 15. h.gye.

A 37. honvéd hadosztály keretében hősiesen küzdő 15. honvéd gyalogezred 1915. március 23-i visszavonulásának fedezésére Petrik Géza zászlós százada kapott parancsot.
Petrik a mintegy 80 főre csökkent századával a Zatwarnica községtől nyugatra fekvő 627-es magaslaton helyezkedett védőállásba azon utasítással, hogy a vonala elé tolt század visszavonulását biztosítsa, ennek beérkezte után pedig a jobbszárnytól kezdve szakaszonként vonuljon vissza. Századának fele visszavonulóban volt már, midőn az alkony beálltával két orosz zászlóalj előrenyomulását jelezték, melyek már 500 lépésnyire közelítették meg állását.
Petrik zászlós századának visszavonuló részeit rögtön az állásba rendelte vissza s jelentelte ezredének, hogy visszavonulás helyett felveszi a harcot. Kezdeményező elhatározását oly nagy körültekintéssel, vasakarattal s hősies elszántsággal hajtotta végre, hogy az időközben megérkezett erősítésekkel az ellenséget nemcsak feltartóztatta, hanem vissza is vetette.
Petrik zászlós fellépésének volt köszönhető, hogy az oroszok ezrede szakaszán eredményeket elérni nem tudtak, sőt kénytelenek voltak a San túlsó partjára visszavonulni.
 

Korabeli könyvészeti források alapján