Sipos Mihály
Cs. és kir. n. tare.

Sipos Mihály mozgósításkor a zágrábi 13 cm-es nehéz tarackezred főtűzmestereként indult a frontra. 1914. október 5-én a Drina és Száva összefolyásánál a hadihíd elkészítését és a csapatok átkelését megfigyelése, tűzvezetése tette lehetővé. A Drina mellett felmászott a fűzes legmagasabb fájára, ahonnan megfigyelhette a szerb lövegek és géppuskák helyét. A szerbek feltételezték a figyelő helyét, ezért a fűzest kezdték lőni. Minthogy lövegeink tűzvezetése csak erről a megfigyelő helyről volt biztosítható, Sipos főtűzmester a helyén maradt mindaddig amíg az összes ellenséges löveget és géppuskát ki nem lőtték.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.