Nagy Lajos
M. kir. 14. h. gye.

A San folyó felső völgyében folyt harcok alatt Nagy Lajos, a nyitrai 14. honvéd gyalogezred tizedese, a Chmiel falu ellen intézett roham közben hősi halált halt parancsnoka helyett öntevékenyen átvette a szakasz feletti parancsnokságot. Kiválóan vitéz és lelkesítő személyes példájával magával ragadva honvédeit, és háromszor rohamozta meg az oroszok állásait, mire azokat elfoglalta. A továbbiakban a súlyos veszteségek következtében egyharmadára apadt létszám ellenére, még 24 órán át vitézül kitartott az elfoglalt lövészárkokban, és mindaddig védte azokat az oroszok ellentámadásaival szemben, amíg a beérkező erősítések szorult helyzetéből ki nem szabadították. Ezt az öntevékeny, vitéz és bátor magatartást jutalmazták elöljárói, amikor őszinte elismerésük látható jeléül, az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján