Szemrád (Szemerédy) Béla

Cs. és kir. 24. táb. vad. zlj.

1915. október 27-ről 28-ra virradó éjjel a 24. tábori vadászzászlóalj két százada Pintér Aladár százados vezetésével a Monté St. Michele déli lejtőjén húzódó védőszakaszunkba benyomult olaszok ellen ellentámadásra kapott parancsot. Az önként jelentkezőkből két csoportot alakítottak. Az egyik csoportot Szemrád Béla zászlós vezetésével azon feladattal küldte előre, hogy közelítse meg az ellenség vonalát és vonja magára az olaszok figyelmét és tüzét, hogy ezáltal a másik csoport oldaltámadással oldhassa meg feladatát. A nagy elszántsággal véghezvitt támadás azonban ismételten meghiúsult az olaszok heves tüzében. Ekkor Szemrád zászlós önként vállalkozott a frontális támadásra. Bámulatos vitézségével vadászainak jó példát mutatva, elölről rohanta meg az ellenséges állást s ő volt, az első, aki az árkot elérte. Halálmegvető bátorsággal vívott harcok után elfoglalta az egész árokrészt. Bátor viselkedésével gyarapította kiváló érdemeit, melyeknek méltó jutalma volt az Arany Vitézségi Érem.

Korabeli könyvészeti források alapján