Csirmai András
M. kir. 5. h. táb. áe.

A lövegénél való rendületlen kitartás példáját adta Csirmai András, a marosvásárhelyi 5. honvéd ágyúsezredbeli főtüzér, aki irányzás közben súlyosan megsebesült, de sebesülése ellenére sem akarta lövegét elhagyni, hanem annál maradt egészen a sötétség beálltáig. Akkor elöljáró tisztjének szigorú parancsára ment hátra, hogy erősen vérző sebét bekötözzék. Csirmai András főtüzérnek eme példás magatartása lelkesítően hatott az üteg legénységére, ami annál is inkább fontos volt, mivel az üteg közvetlenül a gyalogság mögött, az oroszok igen élénk gyalogsági és géppuskatüze alatt, erősen veszélyeztetett helyen állott s így példaadása valóban hatványozott jelentőséggel bírt. Csirmai András főtüzért, kiválóan kötelességtudó magatartása elismeréseképpen az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján