Mavrics Dénes
M. kir. 26. h. gye.

Mavrics Dénes, a károlyvárosi 26. honvéd gyalogezred zászlósa a kelet-galíciai Lomnica folyó mentén folytatott harcaink alatt önként jelentkezett az orosz állások felderítésére. Erre 25 főnyi és szintén önként jelentkezettekből álló osztaga élén útba indították. Az oroszok feladata teljesítése közben csakhamar oly erős, pusztító tűz alá vették a kis csapatot, hogy az emberek nagy része elesett vagy megsebesült. Ekkor Mavrics zászlós, nem lévén lehetőség arra, hogy más irányban folytassa a felderítést, életben maradt bajtársaival együtt ott ahol volt, másfél órán át hősiesen kitartott, míg a sötétség leszállta után bevonulásra kapott parancsot. Ruháját addigra több golyó járta át. Bevonulása után Nagyszeghy főhadnagy, a zászlóalj akkori parancsnoka, a zászlóalj előtt ünnepélyesen megdicsérte Mavrics zászlóst, majd kiválóan vitéz és bátor magatartásának elismeréseként, az Arany Vitézségi Éremmel való kitüntetésre hozta javaslatba.
 

Korabeli könyvészeti források alapján