Kovács József

50. k.gy.e.

1918. május 21-én Kovács József, a gyulafehérvári 50. gyalogezred szakaszvezetője a déltiroli Sotto Castello-nál végrehajtott éjjeli rohamvállalkozásunk alkalmával példás elszántsággal vezette rohamjárőrét.
Az olaszok pusztító záró tüzében veszéllyel és halállal nem törődve, felrobbantotta az olasz drótakadályokat. Példás kötelességteljesítése végén azonban gránáttól találva, hősi halált halt. Korábban véghezvitt vitézi tettei elismeréséül a nagy-, a kisezüst és bronz vitézsgi éremmel már kitüntették, úgyhogy most, kimagas¬óan vitéz magatartása közben lelt hősi halála után az arany vitézségi érem odaítélésével örökítették meg hősi nevét.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.