Háber Imre
M. kir. 18. h. gye.


A Kárpátokban Lutowiska község körül erőszakos támadást kezdtek az oroszok a soproni 18. honvéd gyalogezred állásainak balszárnya ellen. A szakadatlan erővel dúló harc megingatta a védelmi vonalat, mire Háber Imre törzsőrmester egy több ezredből összevont tartalék félszázad parancsnokaként ellentámadásra kapott parancsot. A megindult ellentámadás során szakaszait rohamra vezette és az ellenséges állásokba betört. Az ellentámadás sikere azonban a magas hó és az oroszok erős ellenállása miatt csak részleges volt, s ezért hosszas küzdelmek után kénytelen volt félszázadával régi állásaiba visszatérni. A harcok közben megsebesült, de nem hagyta el helyét, hanem küzdő csoportját új tartalékokkal megerősítve, ismét rohamra vitte, amivel az ellenségnek érzékeny veszteséget okozott.

Korabeli könyvészeti források alapján