Tolvaj Gyula
Cs. és kir. 37. gye.

1915. december 18-án a nagyváradi 37. gyalogezred őrvezetőjét, Tolvaj Gyula őrvezetőt küldték az 1. számú állásba ősparancsnokként. Nyolc embere volt. Az volt a feladata, hogy figyelje az ellenséget, s ha az támad, vegye fel a harcot, az állást tartsa és küldjön hátra jelentést. Este 8 órakor embereivel elindult a kb. 1200 méterre levő előretolt állásba. Egész éjjel ott voltak. Reggel 6 órakor, amikor az utolsó három őrszemet kiállította, észrevette, hogy az olaszok előrenyomulnak. Az őrvezető nyomban értesítette pihenő embereit és felvették a harcot. Bár a támadás ereje egy pillanatra sem csökkent, a parancshoz híven, szívósan álltak a helyükön. Akkor sem rendültek meg, amikor a 2. számú állásból azt a figyelmeztetést kapták, hogy a bekerítés itt is megkezdődött. Egész nap szünet nélkül tartott a harc, de mindvégig kitar¬tottak és állásukat megvédték. Tolvaj őrvezető bátorságát Bronz Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján