Körmendy István
M. kir. 23. h. gye.


A példás kötelességteljesítésnek és önálló kezdeményezésnek figyelemreméltó példáját adta Körmendy István, volt nagyszebeni 23. honvéd gyalogezredbeli hadnagy, aki mint visszahagyott beteg, nem várta be teljes felgyógyulását, hanem saját elhatározásából hamarosan az ezred után sietett. Bár az ezred ekkor már súlyos harcban állott az ellenséggel, azonnal a tűzvonalban lévő századparancsnokánál jelentkezett. A véres ütközetben, mint a századparancsnok helyettese, saját kezdeményezéséből a csalárdul megadást színlelő oroszok fedezékébe betört és elszánt kézitusában részben kiverte, részben elfogta őket, mire a második állásból tüzelő orosz rajvonal is megadta magát. Ezután saját kezdeményezéséből az ellenséges ál1ások nagy részét is birtokába kerítette, Körmendy István hadnagynak ezen vitéz és eredményes magatartását a Legfelsőbb Dicsérő Elismeréssel jutalmazták.

 

Forrás: Sőregi Zoltán gyűjtése