Fejér Aurél
Cs. és kir. 65. gye.

Fejér hadnagyot nagyszebeni császári és királyi gyalogsági hadapródiskolában avatták zászlóssá 1908-ban. A munkácsi császári és királyi 65. gyalogezrednél különböző beosztásokban szolgált a világháború kitöréséig, amikor a tábori ezreddel hadnagyi rendfokozatban vonult az orosz harctérre. Az ezred minden ütközetében példamutató bátorsággal vett részt. Miechowicze-Małe-nál egy felderítő vállalkozást vezetett az orosz állások helyzetének és erejének kipuhatolása céljából. A vállalkozás során tűzharcba kerültek egy túlerejű orosz járőrrel. A küzdelem során a támadókat visszavonulásra kényszerítették, de közben Fejér hadnagy is súlyosan megsebesült. Felépülése után már, mint főhadnagy küzdött az ezred harcaiban, amíg 1916. június 6-án Browary-nál sebesülten hadifogságba nem esett.

Korabeli könyvészeti források alapján.