Dénes Iván
Cs. és kir. 52. gye.

Szerbiában a Cubistyén, mint egyéves, önkéntes, címzetes káplár rajparancsnok, az 52. gy. e. 9. szd. 1. szakasz 1. rajparancsnokaként 1914. október hó 1-én, a következő hőstettet vitte végbe: Kora hajnali órában a  kb. 25-30 méterre beásott szerb állások ellen megindított egységes támadás alkalmával, Dénes Iván káplár 8 kézibombával egyedül előrement. Az ellenséges állást 10-15 lépésre megközelítve, rövid időközökben 8 kézibombát dobott az állásokba, 10-15 méteres vonalhosszban oly sikerrel, hogy 1, majd 2, végül 11 szerb katona megadta magát.  A 11 embert fogolyként a vonalunk mögé kísértette. Az ellenséges vonal áttörése is sikerült, melyben döntő érdeme volt Dénes Iván káplár személyes bátorsággal végrehajtott hőstette döntő befolyással volt.

Forrás:  Unokájának szíves adatközlése

 


Taussig Aladár

1914. október 1-jén egy magyar-osztrák repülőgép érkezett Przemyslbe. Messziről, a főhadiszállásról jött a világtól elzárt városba. A kétfedelű Albatros gépből két fiatal katonatiszt szállt ki: az egyik vezérkari tiszt volt, a másik Taussig Aladár pilóta főhadnagy, a hadsereg egyik legkitűnőbb tábori pilótája. A repülőgép két óra alatt jött a főhadiszállásról. Vakmerő vállalkozás volt a különösen rossz időben, ellenségen keresztül. Új chiffret (titkos írás-kulcsot) kellett vinni a vár dróttalan távírója számára és egy vezérkari tisztnek is okvetlen el kellett jutnia a várba, hogy főseregünknek offenzíváját összhangba hozza a vár védőseregének működésével. Az önkéntes jelentkezők közül a sors Taussig főhadnagyra esett, aki aztán el is indult a veszedelmes útra egy vezérkari századossal. A repülés kezdetben minden incidens nélkül és simán ment. Miután a gép átrepült Dubieckó fölött, rettenetes tüzelés fogadta őket. A srapnel zápor kezdetben a gép mögött robbant föl, később azonban egészen közel süvöltőztek hozzá a lövedékek. Háromszor el is találták, de a golyók és szilánkok mindig csak a repülőgép szárnyfelületét érték. Taussig főhadnagy október 6-ig maradt a várban, mert az időjárás rossz volt s ekkor ismét visszarepült a főhadiszállásra. Ez a repülés még veszedelmesebb volt, mint az első, mert alighogy az orosz tüzérség fölé ért, az összes tűzvonalban lévő ágyúkat reáirányították. Nyolc lövés találta a gép szárnyait, egy srapnel-darab pedig megrongálta a benzinvezető csövet is, úgy, hogy ezt a rést ujjával fogta be a főhadnagy, hogy a motor ne maradjon benzin nélkül. Aztán kétszer hóförgetegbe került a gép s a bátor légi utasok csak négy órai kemény munka után félig megfagyva értek vissza a főhadiszállásra.

 

Korabeli könyvészeti források alapján.